Wat houdt een BKR registratie in?

Wat is het BKR?

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) is een stichting gevestigd in Tiel. Deze stichting houdt een register bij, genaamd CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) waarin allerlei betalingsverplichtingen van consumenten zijn opgeslagen.

Deze stichting is in 1965 in het leven geroepen door het financiele bedrijfsleven.

Wanneer sta ik bij het BKR geregistreerd?

In principe heeft iedereen die een overeenkomst heeft afgesloten een dergelijke registratie. Het kan handig zijn om zelf te weten of u ook geregistreerd staat bij het BKR. Het is mogelijk om uw BKR notering op te vragen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van overeenkomsten waardoor u bij het BKR geregistreerd staat:

 1. Een afgesloten telefoonabonnement
 2. Een creditcard
 3. Salariskredieten
 4. Een kredietlimiet op de betalingsrekening
 5. Doorlopende kredieten
 6. Persoonlijke leningen
 7. Een klantenkaart

Niet opgenomen in dit register zijn:

 • IBG studieleningen
 • onderhandse leningen.

Meldingsplicht bij leningen

De bedrijven waarbij een overeenkomst tot lenen is afgesloten (bijvoorbeeld een hypotheek), zijn verplicht dit te melden bij het BKR!

Een BKR registratie blijft na aflossing of beeindiging 5 jaar geregistreerd staan.

De volgende gegevens kunnen geregistreerd staan in dit register:

 • persoonlijke gegevens
 • gegevens van overeenkomsten

BKR en bijhouden van persoonlijke gegevens

Het BKR houdt een aantal persoonlijke gegevens bij van een ieder die geregistreerd staat. Dit zijn:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Postcode en woonplaats
 4. Geboortedatum

BKR en bijhouden van gegevens van (lening) overeenkomsten

Het BKR houdt een aantal belangrijke gegevens bij van een ieder die geregistreerd staat met een financiele overeenkomst. Vaak betreft het hier een lening-overeenkomst met een kredietverstrekker.

De gegevens van die overeenkomst die het BKR bijhoudt zijn:

 1. Datum van ingang van de overeenkomst
 2. Datum van beeindiging van de overeenkomst
 3. Datum van de gehele aflossing
 4. Het geleende bedrag of het maximale te besteden bedrag
 5. De soort overeenkomst met eventuele toegevoegde afspraken
 6. Eventuele betalingsproblemen doorgegeven door het desbetreffende bedrijf.

Bij dit laatste punt moet vooraf een melding worden gedaan om de consument te waarschuwen dat degene in geval van problemen bij betalingen, bij het BKR geregistreerd gaat worden. Deze melding wordt ook wel achterstandsmelding genoemd.

Mocht er na 3 maanden nog geen betaling hebben plaatsgevonden, zal hiervan een BKR code worden geregistreerd.

Controle BKR bij aanvragen van hypotheek

Bij het aanvragen en berekenen van een hypotheek zullen banken en andere geldverstrekkers deze instantie van te voren raadplegen over een eventuele negatieve BKR registratie van de aanvrager(s).

Bij een negatieve registratie kunnen deze banken en geldverstrekkers besluiten om geen hypotheek te verstrekken.