Wat zijn de goede en slechte BKR coderingen?

Inhoud "Hypotheek met BKR" artikel

Wat zijn BKR coderingen?

Iedereen die een krediet heeft en een betalingsachterstand heeft opgelopen, staat geregistreerd bij het BKR. Om onderscheid te maken in de manier van terugbetalingen, heeft het BKR hiervoor coderingen bedacht.

Deze BKR coderingen geven aan in welke fase van terugbetaling men zit.

Goede en slechte BKR noteringen

Hieronder volgen de verschillende BKR coderingen met de daarbij behorende betekenis.

 • A-codering houdt in dat men een betalingsachterstand heeft. De cijfers geven vervolgens aan wat daarvan de reden was:
  • A1. Mensen met een A of A1 codering hebben de meeste kans op een BKR hyptheek te kunnen afsluiten.
  • A2. De (restant) vordering is opeisbaar (bijvoorbeeld wanneer men ook geen actie onderneemt wanneer er deurwaarders in het spel zijn)
  • A3. Er is een bedrag van € 250 of meer van de rekening afgeschreven. Daarbij zal een einddatum moeten worden vermeldt wanneer dit gebeurd na finale kwijting.
  • A4. Degene met de betalingsachterstand is niet bereikbaar geweest. Het spreekt voor zich dat deze groep mensen hoogstwaarschjinlijk geen BKR hypotheek kunnen afsluiten.
 • SR-codering houdt in dat er een (niet altijd vrijwillege) saneringsregeling is afgesproken
 • HY-codering staat voor een hypotheek achterstand
 • H-codering staat voor Hersteld. Deze codering wordt gebruikt wanneer de betalingsachterstand terugloopt. Wanneer de gehele achterstand is afbetaald zal er alleen een einddatum zichtbaar zijn, maar blijft tot 5 jaar geregistreerd staan bij het BKR.